Navigering

Sjömil

Riktigt gammalt tillbaka angavs en sjömil som 1/15 av ekvatorn, vilket med senare mått var lika med 4 nM (nautisk mil) I dagligt tal använder vi det gamla ordet utan tanke på den historiska betydelsen.

Örlogsvarvet i Karlskrona har en 300 meter lång repslagarbana, norra Europas längsta byggnadsverk i trä.

Då man slagit trossen färdig, var den 100 famnar.
/ Om Du mäter avståndet mellan dina utsträckta händer, är det lika med Din egen längd. En famn. /
Männen var inte så långa och ståtliga då, som Du och jag, utan man räknade med 1,78 meter.
1 kabellängd var 100 famnar, alltså 178 m
och 10 kabellängder = 1 nM, alltså 1780m

Evolutionen gjorde sitt urval och repslagarna blev längre. Man räknade sedermera med mannens längd = 1,852 meter
En kabellängd blev då 185,2 m
OCH 10 kabellängder = 1 nM = 1852 m
Det låter ju bra, men nu finns en bättre sanning.
1 nm är längden av en bågminut: 1/60 grad av en meridian. Jag tycker att den äldre sanningen var mer romantisk


Logg

Att skriva dagbok har alltid varit rutin till sjöss. Det kallas att föra loggbok.
En logg är ett instrument, som mäter ett fartygs hastighet.

En Blogg vet jag inte någon förklaring till annat än att det måste finnas en A-logg också. Varför är det så världspopulärt att visa upp en B-variant, när det torde finnas en bättre?!

En C-log eller som det står i boken, clog, är engelska som så mycket annan och betyder träsko.

Spottlogg

Gasten spottar i vattnet i höjd med fören. Rorsman tar tiden då loskan passerar akterspegeln. Dubbla båtlängden delat med tiden i sek ger farten i knop.
dubbla båtlängden ==> hastigheten i knop
tiden i sek

1 famn = 6 fot
Cutty Sark är 198 fot = 33 famnar alltså 1/3 kabellängd

Maxfart 17,8 knop

En spottloska skulle passera skeppet på ca 8 sek i topphastigheten, om det överhuvud taget vore möjligt att se något flytande på vattnet dåDen gamla kända formeln från skolan S=V*T
ger 1 knop = 1852 / 3600 => ca 0,5 m/s

PÅ TAL OM GAMLA MÅTT:
En näsa kan inte vara längre än 11 tum, för då blir den en fot.
En fot = 12 tum