Norrbyskär


NORRBYSKÄR är ett bottennapp OCH en riktig höjdare.

Gästbryggan är byggd på ruinerna från sågverkstiden och ger dåligt med lä. Tvärs över viken är en privat brygga som ger mycket bättre skydd. Där kunde väl kommunen lagt en eller två flytbryggor, så hade situationen avsevärts förbättrats.

 

 

 

Hit till Kalmarn gick en linbana med spån från sågen. Pråmar lastades  genom att linbanans behållare tömdes automatiskt.

 

 

Här ser ut att vara en fin sandstrand, men spill blåste hit och sanden är utblandad med spån, eller om det är tvärtom

 

På dessa öar lät MoDo:s VD Frans Kempe anlägga ett helt samhälle.

foto-lars-bygdemark
foto-lars-bygdemark

Han lät 1895 bygga ett idealsamhälle åt de anställda med ett av Europas största sågverk, bostäder, kajer, skola, affär på mindre än fyra år. Han lockade arbetare med en standard utöver det vanliga. Gratis hyra, ved, potatis och elektricitet mot en absolut lojalitet mot bolaget. Som mest bodde här 1400 människor.

Mot slutet av den här epoken fick facket klorna i verksamheten och mycket av det goda försvann.

Fraktskutorna, som kom för att lasta plank ombads ta matjord i st.f sten som barlast. Denna jord spreds sedan ut på ön för att ge odlingsmark. Dom anställda behövde bara sätta och plocka potatisen. Övrigt arbete sköttes av andra

Den här vägen är en km lång. På dess östra sida ligger arbetarbostäderna, som innehåller fyra lägenheter.

Alla hus ligger i nummerordning, så en liten kuriosa är att då man senare ville bygga ytterligare två hus fick dom nummer 10½ resp 14½

1952 stängdes sågen och bostäderna blev privata och nu finns inga fastboende här

Längst bort på gatan ligger gamla skolan och kyrkan

Skollärarn var en mäktig man. Han bestämde vad barnen skulle bli. Det var naturligtvis något inom sågindustrin

 

Det som är kvar på norra sidan av ön är tjänstemännens bostäder och så

Om man i stället svänger norrut till museet kan man där finna en avdelning där vuxna går in gratis och barnen måste betala. Här finns flera modeller av husen i skala ca 1:4.
Känner du igen byggnaden här nedanför. Bra, det är modellen av skolan

Den andra delen av museet, där vuxna betalar, är en tegelbyggnad, som innehåller bilder och föremål från verksamheten, utställningshall samt en restaurang

 

hr