Motorn fungerar igen

När jag lägger U-nyckel 19 mot två av polerna startar den.
För att nå startmotorn, tar jag först bort trappstegen och sedan ”köksskåpet”.
Underbart att höra den gå så fint och jämnt på alla varv
Det är lite för omständigt för att göra till vardags

Man kan säkert gråta för mindre

Det här är elkopplingarna till manöverpanelen i aktern.

Läste på ”nätet” att det kan gå att lösa med el-spray.
Stiften kan även vidgas lite för att ge bättre kontakt

Det blir till att åka till affären i morgon