Segelproblem

Det är inget problem att segla. Det är problem med seglet

Då jag seglat en stund i hård vind ser seglet ut så här. Det har hasat ner på masten.

Detta har orsakat att sömmen vid nedersta travaren brustit, då det blev belastning i fel riktning.

Fallet har en lång splits i toppänden, vilket kan göra att det inte går ända upp, utan fastnar på blocket.

En ytterligare felkälla kan vara de gamla fall-avlastarna, som ju är gjorda till dåtidens tågvirke.
(Båten är från 1979)

Jag försökte med en provisorisk lösning; att räffla klackarna på det excentriska handtaget, men det gjorde ingen skillnad.

Att byta ut avlastarna till nya kommer nästan att fördubbla båtens värde ;).