Segelproblem

Det är inget problem att segla, utan det är problem med seglet

Då jag seglat en stund i hård vind ser seglet ut så här. Det har hasat ner på masten.

Detta har orsakat att sömmen vid nedersta travaren brustit, då det blev belastning i fel riktning.

Fallet har en lång splits i toppänden, vilket kan göra att det inte går ända upp, utan fastnar på blocket.

En troligare felkälla är de gamla fall-avlastarna, som ju är gjorda till dåtidens tågvirke.
(Båten är från 1979)

Detta är vad jag först ska åtgärda.
Jag försökte med en provisorisk lösning; att räffla klackarna på det excentriska handtaget, men det gjorde ingen skillnad.

Att byta ut avlastarna till nya kommer nästan att fördubbla båtens värde, vilket jag just nu inte finner nödvändigt.

Fallets tjocklek är ju av väsentlig betydelse, men dom här gamla grejorna klarar från ingenting till drygt 16 mm. Då torde det vara reflorna på ytorna som klämmer mot varandra, som är för släta.

Det till att mäta och grunna vidare