Tillökning


Idag kom lilla Jolenette till oss. Hon är en jolle av typ ”Jolly 23S”. Hon kommer att följa med i navelsträngen vart vi än seglar. I långgrunda vikar ska hon hjälpa oss komma iland torrskodda. Hon kommer också att hjälpa hugade gäster att komma underfund med seglingens ädla konst.

Ska försöka montera en årklyka i aktern, så man kan ”vrecka”. Det tycker jag är en skön konst