Väntans tider

Nu har motorfirman försökt en hel vecka att lossa spridaren, så att dom kan blästra och leta hål i toppen. Den ligger i ett dieselbad, men rosten släpper inte för det. Resultatet från den här undersökningen blir helt avgörande för det fortsatta arbetet.
Snart må jag väl kasta in handduken till motorfirman och köpa ett begagnat lock