Snabbare än tanken

Det snurrar i skallen av argument för och emot de olika kylsystemen.

Sötvattenkylning har glykol i kylvattnet. Det är samma vatten hela tiden i systemet, som i sin tur kyls av sjövatten. Detta salthaltiga vatten kommer inte in i motorns kylkanaler och kan alltså inte ställa till med rostskador.
Där krävs en cirkulationspump och en sådan är oftast elektrisk, vilket medför vissa nackdelar. Om säkringen eller drivremmen till den mekaniska pumpen går sönder kokar systemet …

Sjövattenkylning använder vattnet, som finns runt båten och tar in det i systemet med em mekanisk pump. Sjövattnet kommer in i motorn och gör att kanalerna rostar. Detta sker inte helt plötsligt utan tar 15 till 20 år. Om drivremmen till den mekaniska pumpen går sönder kokar systemet. Detta ger alltså hälften så många felkällor
En dieselmotor fungerar utan el.