Sommarmånader

Bondepraktikan
Maj, juni, juli och augusti anses av hävd vara sommarmånader.